נהלי רישום - סטודיו גברא

נהלי רישום

קורסים

עד חודש לפני פתיחת הקורס ישלם הסטודנט:

1000  ₪ מקדמה בעבור קורס שנתי, או לחילופין 500 ש”ח עבור קורסים אחרים.

חודש לפני פתיחת הקורס יוסדר התשלום המלא.

במקרה של ביטול ההרשמה במהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס, לא תוחזר המקדמה.

סכום המקדמה יעמוד לזכות הסטודנט לקורס אחר למימוש עד שנה לאחר ביטול ההשתתפות.

במקרה של ביטול השתתפות ע”י הסטודנט עד תום שליש מהמפגשים בקורס – דמי ביטול בסכום של 40% מהמחיר הכולל.

במקרה של ביטול השתתפות ע”י הסטודנט לאחר תום שליש מהמפגשים בקורס, לא יוחזר שכר הלימוד.


קורס סטודיו

במקרה של ביטול השתתפות ע”י הסטודנט בסיום הסמסטר הראשון יחוייב הסטודנט בתשלום יחסי (32 מפגשים) בתוספת 10%.

השימוש בסטודיו ובציוד הסטודיו לצורך צילומים מיועד לסטודנטים הלומדים בקורס סטודיו או בקורס פרמיום בלבד ומותנה בנוכחות בכל השיעורים.


סדנאות חד יומיות /כיתות אמן

במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא לא יינתן החזר כספי , אלא זיכוי להשתתפות בסדנה אחרת.

*סטודיו גברא שומר לעצמו את האפשרות לערוך שינויים במועדי הסדנאות.

שיעור פרטי

ניתן לבטל עד 48 שעות לפני מועד השיעור שנקבע. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.


*סטודיו גברא לוקח לעצמו את הזכות לדחות את מועדי פתיחת הקורסים והסדנאות.

**סטודיו גברא רשאי לעשות שימוש בצילומים הנעשים במסגרת הקורסים השונים והם עשויים לשמש למטרות פרסום.

 

 

 
למידע ופרטים נוספים כתבו לנו:

   Call Now Button
   לוגו ריבוע שקוף

   תודה שנרשמתם ליום הפתוח!

   פרטים נוספים ישלחו במייל בהקדם