בתי ספר לצילום בתל אביב, בית ספר לצילום בתל אביב - סטודיו גברא

בתי ספר לצילום בתל אביב