נהלי רישום

 

קורסים

עד חודש לפני פתיחת הקורס ישלם הסטודנט:

1000  ₪ מקדמה בעבור קורס שנתי, או לחילופין 500 ש"ח עבור קורסים אחרים.

חודש לפני פתיחת הקורס יוסדר התשלום המלא.

במקרה של ביטול ההרשמה במהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס, לא תוחזר המקדמה.

סכום המקדמה יעמוד לזכות הסטודנט לקורס אחר.

במקרה של ביטול השתתפות ע"י הסטודנט עד תום שליש מהמפגשים בקורס – דמי ביטול בסכום של 40% מהמחיר הכולל.

במקרה של ביטול השתתפות ע"י הסטודנט לאחר תום שליש מהמפגשים בקורס, לא יוחזר שכר הלימוד.

כל הצילומים שנעשים במסגרת הקורס שייכים לסטודיו גברא – בית ספר לצילום, ויכולים לשמש למטרות פרסום.

קורס סטודיו – השימוש בסטודיו לצורך צילומים מותנה בנוכחות בכל השיעורים.

 

 

סדנאות חד יומיות /כיתות אמן

במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא לא יינתן החזר כספי , אלא זיכוי להשתתפות בסדנה אחרת.

*סטודיו גברא שומר לעצמו את האפשרות לערוך שינויים במועדי הסדנאות

 שיעור פרטי

ניתן לבטל עד 48 שעות לפני מועד השיעור שנקבע. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

 

קייטנות קיץ

התנאים המפורטים לעיל הינם נהלי רישום לקייטנות קיץ 2017 בסטודיו גברא בלבד ואינם חלים על כלל הקורסים ומסלולי הלימוד.

מחיר הקייטנה 1,200 ש"ח (מהם 200 ש"ח דמי רישום).

יש להסדיר תשלום מלא חודש לפני פתיחת הקייטנה.

עד עשרה ימים לפני תחילת הקייטנה, ניתן יהיה יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום למעט דמי הרישום.

במקרה של ביטול- החל מתחילת הקייטנה ינוכו בנוסף לדמי הביטול הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה.

 

סטודיו גברא לוקח  לעצמו את הזכות לדחות את מועדי פתיחת הקורסים והסדנאות .

 

להורדת אישור משרד התמ"ת לחץ כאן>>